Login or sign up Lost password?
Login or sign up
Thuốc là những sản phẩm có nguồn gốc từ động vật, thực vật, khoáng vật được tổng hợp bằng phương pháp hóa học hay sinh học và được bào chế thành dạng thích hợp để dùng cho con người nhằm phòng bệnh, chữa bệnh; phục hồi, điều chỉnh chức năng của cơ thể; làm giảm triệu chứng bệnh; giúp chẩn đoán bệnh; phục hồi hoặc nâng cao sức khỏe; làm mất cảm giác một bộ phận hay toàn cơ thể; làm ảnh hưởng đến quá trình sinh đẻ và làm thay đổi hình dáng của cơ thể.