Login or sign up Lost password?
Login or sign up
“Sa pamamagitan ng sulat, kung sa pamamagitan na ng sulat ay nangyayari na ang espiritu ni Apostol Pablo ay makarating doon sa mga unang Kristiano, di lalo pong sa pamamagitan ng satellite, sa pamamagitan ng livestreaming sa internet, sa Facebook at sa iba’t ibang medium na ating ginagamit ay makakarating kami sa inyo spiritually.